Escola Joan Miró

Versió curta del vídeo corporatiu de l’Escola Joan Miró, de Miami Platja.

Realització: Raquel Segura
Postproducció: RSC Audiovisual

© RSC Audiovisual 2020