Spot Postgrau Polítiques d’habitatge

Client: Universitat Rovira i Virgili
Disseny i producció: RSC Audiovisual
Realització: Raquel Segura

© RSC Audiovisual 2020